قوانین شنا – ۲

قوانین طول و عمق استخرهای رقابتی

باوجود طول اسمی ۵۰ متری برای استخرهای مسافت بلند یا ۲۵ متری استخرهای مسافت کوتاه، طول اضافه ای تا ۳۰ هزارم متر (۳ سانتیمتر) بین دو دیواره انتهایی جایز است که باید در تمامی نقاط از ۳۰۰ هزارم متری (۳۰ سانتیمتر) بالای سطح آب تا ۸۰۰ هزارم متری (۸۰ سانتیمتر) زیر سطح آب اعمال گردد. به هر حال با نصب صفحات لمسی خودکار باید این اطمینان حاصل شود که فاصله بین دو صفحه ۵۰ متر (استخر مسافت بلند) و یا ۲۵ متر (استخر مسافت کوتاه) می باشد.

برای استخر های دارای سکوی استارت در نظر گرفتن عمق حداقلی ۱ متر و ۳۵ سانتیمتر از فاصله یک متری تا دست کم ۶ متری انتهای استخر لازم می باشد. در سایر مناطق عمقی به میزان حداقل یک متر ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *