رکورد های شنا

رکوردهای جهانی شنا

رکوردهای جهانی شنا  (مسافت بلند) 

Long Course (50m) World Records

رکورد جهانی (WR) بهترین زمان ثبت شده ی مورد تایید فینا در تمامی مسابقات رسمی در سراسر دنیا، در یک ماده ویژه است. بدیهی است هر رکورد ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان یا بازی های المپیک (OR) رکورد ماده مورد نظر در آن رویدادها نیز می باشد.


مردان

۵۰ متر آزاد: سزار سیلو فیلهو (برزیل) – ۲۰ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه – سال ۲۰۰۹ – قهرمانی برزیل، سائوپائولو

۱۰۰ متر آزاد: سزار سیلو فیلهو (برزیل) – ۴۶ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۲۰۰ متر آزاد: پل بیدرمن (آلمان) – یک دقیقه و ۴۲ ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۴۰۰ متر آزاد: پل بیدرمن (آلمان) – ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ۷ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۸۰۰ متر آزاد: ژانگ لین (چین) – ۷ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۱۵۰۰ متر آزاد: سان یانگ (چین) – ۱۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۲ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۱۲ لندن

۵۰ متر کرال پشت: لیام تنکاک (بریتانیا) – ۲۴ ثانیه و ۴ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۱۰۰ متر کرال پشت: رایان مورفی (ایالات متحده آمریکا) – ۵۱ ثانیه و ۸۵ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو

۲۰۰ متر کرال پشت: آرون پیرسول (ایالات متحده آمریکا) – ۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۹۲ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۵۰ متر قورباغه: آدام پیتی (بریتانیا) – ۲۵ ثانیه و ۹۵ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۷، بوداپست

۱۰۰ متر قورباغه: آدام پیتی (بریتانیا) – ۵۶ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۲۰۰ متر قورباغه: آنتون چوپکوف (روسیه) – ۲ دقیقه ۶ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۵۰ متر پروانه: رافائل مونوز (اسپانیا) – ۲۲ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه – مسابقات اسپانیا، مالاگا، ۲۰۰۹

۱۰۰ متر پروانه: کائلب درسل (ایالات متحده آمریکا) – ۴۹ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۲۰۰ متر پروانه: کریستوف میلاک (مجارستان) – ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۷۳ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۲۰۰ متر مختلط انفرادی: رایان لوچه (ایالات متحده آمریکا) – ۱ دقیقه ۵۴ ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۱، شانگهای

۴۰۰ متر مختلط انفرادی: مایکل فلپس (ایالات متحده آمریکا) – ۴ دقیقه و ۳ ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۰۸ پکن

۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی: مایکل فلپس، گرت وبر گیل، کولن جونز و جیسون لزاک (ایالات متحده آمریکا) – ۳ دقیقه و ۸ ثانیه و ۳۴ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۰۸ پکن

۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی: مایکل فلپس، ریکی برنز، دیوید والترز و رایان لوچه (ایالات متحده آمریکا) – ۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی: آرون پیرسول، اریک شانتیو، مایکل فلپس، دیوید والترز (ایالات متحده آمریکا) – ۳ دقیقه ۲۷ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

بانوان

۵۰ متر آزاد: سارا خستروم (سوئد) – ۲۳ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۷، بوداپست

۱۰۰ متر آزاد: سارا خستروم (سوئد) – ۵۱ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۷، بوداپست

۲۰۰ متر آزاد: فدریکا پلگرینی (ایتالیا) – یک دقیقه و ۵۲ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۴۰۰ متر آزاد: کیتی لده کی (ایالات متحده آمریکا) – ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو

۸۰۰ متر آزاد: کیتی لده کی (ایالات متحده آمریکا) – ۷۸ دقیقه و ۴ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو

۱۵۰۰ متر آزاد: کیتی لده کی (ایالات متحده آمریکا) – ۱۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه – سری مسابقات ایندیاناپولیس، ایلات متحده آمریکا

۵۰ متر کرال پشت: ژائو جینگ (چین) – ۲۷ ثانیه و ۶ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۰۹، رم

۱۰۰ متر کرال پشت: ریگن اسمیت (ایالات متحده آمریکا) – ۵۷ ثانیه و ۵۷ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۲۰۰ متر کرال پشت: ریگن اسمیت (ایالات متحده آمریکا) – ۲ دقیقه و ۳ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۵۰ متر قورباغه: لیلی کینگ (ایالات متحده آمریکا) – ۲۹ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۷، بوداپست

۱۰۰ متر قورباغه: لیلی کینگ (ایالات متحده آمریکا) – ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۱۳ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۷، بوداپست

۲۰۰ متر قورباغه: ریکه مولر پدرسن (دانمارک) – ۲ دقیقه ۱۹ ثانیه و ۱۱ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۳، بارسلونا

۵۰ متر پروانه: سارا خستروم (سوئد) – ۲۴ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه – قهرمانی سوئد، ۲۰۱۴

۱۰۰ متر پروانه: سارا خستروم (سوئد) – ۵۵ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو

۲۰۰ متر پروانه: لیو زیج (چین) – ۲ دقیقه و ۱ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه – بازی های ملی چین، ۲۰۰۹

۲۰۰ متر مختلط انفرادی: کاتینکا هوسو (مجارستان) – ۲ دقیقه ۶ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۵، کازان

۴۰۰ متر مختلط انفرادی: کاتینکا هوسو (مجارستان)- ۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه – المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو

۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی: شاینا جک، برونته کمپبل، اما مک کئون، کیت کمپبل (استرالیا) – ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۵ صدم ثانیه – بازی های کامن ولث، استرالیا، ۲۰۱۸

۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی: آریارنه تیتموس، مدیسون ویلسون، بریانا تروسل، اما مک کئون (استرالیا) – ۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه، شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی: ریگن اسمیت، لیلی کینگ، کلسی وورل داهلیا، سیمونه مانوئل (ایالات متحده آمریکا) – ۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

ترکیبی

۴ در ۱۰۰ متر آزاد ترکیبی: کائلب درسل، زاک اپل، مالوری کامرفورد، سیمونه مانوئل (ایالات متحده آمریکا) – ۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۹، گوانجو

۴ در ۱۰۰ متر مختلط ترکیبی: مت گریورز، لیلی کینگ، کائلب درسل، سیمونه مانوئل (ایالات متحده آمریکا) – ۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه – شنای قهرمانی جهان، ۲۰۱۷، بوداپست


آخرین بروز رسانی: رکورد های شنا وبگاه فینا – اکتبر ۲۰۱۹