شنا؛ مهارت زندگی – ۴

آموزش وضعیت بدن

انسان بر اساس نوع زندگی طبیعی، دارای نظم و هماهنگی هایی در کنترل وضعیت بدنی خود جهت انجام امور روزمره می باشد. موجود راست قامتی که بر دو پا می ایستد و فعالیت های روزمره خود را در وضعیت های بدنی مختلفی در محیط خشکی به انجام می رساند.

وضعیت ویژه بدن انسان در آب

انسان یک موجود آبزی نیست، بنابراین شرایط آب برای بدن انسان طبیعی محسوب نمی گردد، لیکن هر انسان در شروع حیات خود شرایط زندگی در محیط آبی (مایع آمنیوتیک رحم مادر) را تجربه کرده است. کودک انسان از بدو تولد دارای توانایی هایی نهادین در حفظ حیات خود در محیط آب می باشد و از طریق پیدایش بازتاب هایی سعی در تطبیق وضعیت خود در محیط مایع می نماید. این بازتاب ها مدتی پس از تولد از میان رفته و ناپدید می شوند و کودک باید به حرکات ارادی خود متکی گردد.

شرایط روزمره زندگی و اتکای دائم بدن انسان به اجسام جامد (زمین، صندلی، تخت، دیوار، دستگیره و غیره) رویارویی نوآموز شنا با محیط آب در بدو یادگیری شنا را با مخاطره روبرو می سازد. در این محیط جدید دیگر جسم جامدی جهت اتکا وجود ندارد و بدن باید از طریق سازگاری با آب و درک فضایی در محیط آب باقی مانده و به حرکت بپردازد. این شرایط منجر به بازداری و بی ثمر شدن بسیاری از واکنش های طبیعی بدن در فعالیت های عادی روزمره شده و می تواند واکنش ترس و حس عدم تعادل و ناامنی را برای نوآموز شنا پدید آورد. این ترس و ناامنی ممکن است واکنش هایی سلبی مانند بلندکردن سر، سفت کردن بدن (انقباض عضلانی) و دست و پا زدن شدید را به همراه داشته باشد. همچنین تغییر جهات اندام ها بسبب نحوه قرارگیری بدن در محیط جدید (آب) که مغایر با وضعیت های رایج مورد نیاز جهت حرکات روزمره انسان می باشد، سیستم عصبی و هماهنگی های حرکتی مورد نیاز این سیستم را با شرایط متفاوتی روبرو می سازد. این به معنی نیاز به نوعی تغییر بزرگ در عادات وضعیت بدنی (پاسچر) انسان و تطبیق با محیط جدید می باشد. بنابراین مغز باید به تدریج به سازماندهی جدیدی از هماهنگی های عصبی، انقباضات عضلانی و واکنش های حرکتی پرداخته و این الگوهای نو را در حافظه حرکتی فرد جای دهد. این نیاز به عادت کردن تدریجی به وضعیت جدید (شرایط آب) از طریق آموزش وضعیت بدنی¹ صحیح در آب (حفظ و بهبود مداوم تعادل بدن بر روی آب) بدست می آید.

 

¹Postural Retraining

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *