داوری شنا

داوری شنا – ۲

سرداور

سرداور (Refree)، کنترل و نظارت کامل بر فعالیت سایر داوران دارد و تصمیمات آنها را مورد تأیید قرار داده یا رد می کند. وی مسئول هدایت سایر داوران و پیاده سازی مقررات فینا و تصمیم گیری در مورد تمامی شرایط خاصی است که در متن قانون مشخص شده یا نشده باشد.

سرداور می تواند در تمامی مراحل مسابقه مداخله نموده و این اطمینان را پدید آورد که رقابت بر اساس مقررات فینا برگزار می شود.

سرداور تصمیم گیرنده نهایی در خصوص اعتراضات وارده توسط تیم ها به قضاوت مسابقه است.

در صورت عدم استفاده از ۳ زمان سنج دیجیتال و استفاده از دواران رده بندی، سرداور در صورت لزوم می تواند رده بندی را انجام دهد.

سرداور باید از قرارگیری داوران در محل انجام وظیفه خود مطمئن شود و در صورت لزوم به تعویض و جایگزینی آنها بپردازد. وی می تواند با توجه به شرایط مسابقه از داوران بیشتری برای قضاوت استفاده کند.

سرداور و نحوه شروع مسابقه شنا

سرداور با به صدا در آوردن جند سوت کوتاه از شناگران می خواهد تا لباس های اضافی خود را از تن درآورند. سپس شناگران با تک سوت ممتد وی به موقعیت استارت رفته و در این زمان سرداور با نشان دادن دست کشیده به سمت بیرون ادامه کار را به آغازگر (استارتر) واگذار می نماید. سر داور باید تا زمان شروع مسابقه دست خود را به حالت کشیده نگه دارد که این کار به معنای عدم وجود مشکل و امکان پذیر بودن اعلام فرمان شروع مسابقه توسط آغازگر می باشد.

در شناهایی که استارت از داخل استخر آغاز می شود (کرال پشت و مختلط تیمی) شناگران پس از کندن لباس های اضافی با تک سوت سرداور به داخل آب رفته و با به صدا در آمدن دومین تک سوت توسط وی در وضعیت استارت بر روی دیواره قرار می گیرند. در این زمان سر داور با دادن علامت، شروع مسابقه را به آغازگر واگذار می کند.

سرداور و محرومیت ها

محرومیت بر اثر شروع زودهنگام توسط شناگر باید به تأیید هم زمان آغازگر و سرداور برسد.

سرداور می تواند در هر مرحله از مسابقه شناگر را در صورت مشاهده تخطی از قوانین یا دریافت گزارش تخطی از سوی سایر داوران، محروم نماید.

تصمیم گیری نهایی در مورد محرومیت شناگران با سرداور می باشد.

منبع دهی: داوری شنا – قسمت دوم (دیماه ۹۷) وبگاه پارس شنا: https://parsnanet.ir/swimjudge2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *