شنا در دوران باستان

شنا در میانرودان

در میان یادمان های تاریخی از تمدن های باستانی، آثاری وجود دارد که نشان می دهد مردم میانرودان¹، فعالیت شنا را در عملیات و تاکتیک های جنگی و نظامی بکار می بردند.

در اکتشافات کاخ آشور نصیرپال دوم² در نمرود که مربوط به دوره تسلط تمدن آشور در میانرودان می باشد، تصاویری از سربازان شناگر آشوری بر روی سنگ نگاره ها دیده می شود.

این سربازان پوستین های باد شده ای را زیر بدن خود قرار داده و برخی گویا از نوعی وسیله تنفسی نیز استفاده می کنند. به نظر می رسد آنها بصورت گروهی به سمت مواضع دشمن در حال حرکت هستند.

این تصاویر مربوط به قرن نهم پیش از میلاد می باشند و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شوند.

 

By Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

By Osama Amin [CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons.edited by Parsnanet.ir

 

پانویس

¹Mesopotamia

²Assurnasirpal II

 

شیوه منبع دهی به مقاله حاضر: شنا در دوران باستان «شنا در میانرودان». (مرداد ۱۳۹۷). وبگاه پارس شنا؛ برگرفته از https://parsnanet.ir/ancientswim4.

 

شنا در مصر – غار شناگران

شنا در ایران باستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *