درباره وبگاه

به نام خداوند بخشاینده مهربان

پیامبر (ص): بهترین سرگرمی مومن شنا کردن است.

در این وبگاه به فعالیت و ورزش شنا به صورت تاریخی، علمی و عملی پرداخته می شود. این وبگاه جهت استفاده تمامی علاقه مندان شنا شامل مربیان، کارشناسان، دست اندر کاران، شناگران و پژوهشگران طراحی شده است. فعالیت و ورزش شنا در ابعاد مختلفی با اهداف سلامتی و تندرستی، اهداف سرگرمی و تفریح و اهداف حرفه ای و قهرمانی مورد توجه است. شنا با دورنمای سلامت انسان و تناسب اندام و بهبود سلامت ذهنی وی، در کانون توجه این وبگاه قرار خواهد داشت و همچنین به مسائل مهمی در حیطه ورزش حرفه ای شنا پرداخته خواهد شد.